Soundmasking Documentatie & Referenties

Documentatie & White papers over geluidsmaskering

Bouwkundige specificaties

Voor het opstellen van een Programma van Eisen is het hebben van de juiste bouwkundige specificaties voor een adaptief geluidsmaskeringsysteem onontbeerlijk. Punten die daarbij zijn opgenomen zijn;
 • SmartSMS-NET geluidsmaskering systeem overzicht
 • Prestaties en systeemkenmerken
  • Systeem dat geluid maskeert
  • Adaptieve volumeregeling in open ruimtes
  • Omroep- en achtergrondmuzieksystemen (optie)
 • Doelgericht geluidsmaskeringspectrum
 • Valideringsmethodes
 • Certificeringen – ETL-genoteerd 3191772
 • Leverancier

White Papers

Hoe geluidsmaskering met adaptieve volumeregeling beter is dan geluidsmaskering met een vooraf ingestelde timerfunctie

Tijdens NoiseCon 2017 in Grand Rapids, MI, presenteerde Soft dB een wetenschappelijke paper getiteld Adaptive Volume Control for Sound Masking, geschreven door Dr. André L’Esperance. De paper laat zien hoe de Adaptive Volume Control (AVC) functie, waarmee het maskerende geluidsniveau reactief kan variëren tussen 35 en 45 dBA afhankelijk van het achtergrondgeluid, vergelijkbare niveaus van vertrouwelijkheid en spraakprivacy verkrijgt in vergelijking met een geluidsmaskering systeem dat alleen is uitgerust met een 45 dBA timer functie.

Het echte verschil tussen de adaptieve volumeregeling en de timer-functie voor geluidsmaskeringsystemen is echter te zien in het akoestisch comfort voor de werknemers. Een geluidsmaskeringsysteem met adaptieve volumeregeling biedt een ongeëvenaarde verbetering van 50% in het akoestisch comfort voor de gebruikers tijdens perioden van matige kantooractiviteit, in vergelijking met een timerfunctie. Bovendien, als de bovengrens van het AVC-geluidsmaskeringsysteem wordt ingesteld op 48 dBA (CNRC aanbevolen bovengrens) in plaats van 45 dBA, blijft het niveau van akoestisch comfort behouden, maar de vertrouwelijkheid en spraakprivacy worden met 15% verbeterd.

Direct-Field vs. Plenum Soundmasking Speakers: Marketing hype en realiteit

In de herfst van 2018 op de InterNoise conferentie in Chicago, presenteerde Soft dB een wetenschappelijke studie gebaseerd op meetbare en herhaalbare experimenten om de realiteit aan te tonen, voorbij de marketing hype. De conclusies van de studie zijn zeer interessant:

 • Ruimtelijke uniformiteit van het maskerende geluid is beter (uniformer) bij een plenumsysteem dan bij een direct veld
 • In het geval van een geluidsmaskering in een plenum ruimte met obstructie, is de ruimtelijke uniformiteit nog steeds beter dan een direct veld systeem

Soft dB is een wereldwijd toonaangevende leverancier van geluidsmaskerende systemen en blinkt uit in beide benaderingen. Direct field geluidsmaskerende luidsprekers zijn zinvol in sommige kantoorconfiguraties waar de plenumhoogte beperkt is of wanneer paging/achtergrondmuziek vereist is. Voor alle andere toepassingen is het installeren van de luidsprekers in het plenum echter meestal een betere optie voor geluidsmaskeringsefficiëntie en comfort.

Referenties en Studies over de voordelen van Soundmasking

“Open kantoorruimtes zijn geleidelijk de meest voorkomende vorm van kantoorruimte geworden voor een breed scala aan werkzaamheden. Het belangrijkste argument ten gunste van kantoortuinen is de verwachte kostenbesparing ten opzichte van gesloten kantoren met scheidingswanden over de volledige hoogte. De kostenbesparingen kunnen enigszins worden beperkt door de extra kosten om te voldoen aan de “aanvaardbare” eisen inzake spraakprivacy. Meestal wordt er echter van uitgegaan dat deze extra kosten gering zijn in verhouding tot de kosten van verminderde prestaties van afgeleid kantoorpersoneel. Het is niet mogelijk om ‘aanvaardbare’ spraakprivacy te bereiken als niet alle kantoorontwerp parameters bijna optimale waarden hebben. Een succesvol open kantoor moet ook een optimaal maskerend geluidsspectrum hebben.”

Het akoestisch ontwerp van conventionele open kantoorruimten – Bradley, J.S

 

“Gevraagd naar hun kantoor gaf 88% van de respondenten aan dat de kwaliteit van hun werkomgeving belangrijk is voor de tevredenheid over hun werk en 84% gaf aan dat ze hun beste werk op kantoor afmaakten. Op de vraag of ze bereid zouden zijn een extra uur per dag te werken als ze een betere werkomgeving zouden hebben, antwoordde 49% van de respondenten bevestigend.”

De 2006 US Workplace Survey – Gensler

 

“”Een ideaal omgevingsgeluidsniveau is ongeveer 45 dBA. Als het geluidsniveau veel lager is, zal de spraakprivacy aanzienlijk worden verminderd. Als het veel hoger is, zal het lawaai een bron van ergernis zijn en kan het de spraakprivacy verminderen omdat mensen luider zullen praten. Het maximale geluidsniveau mag daarom niet hoger zijn dan 48 dBA. Omdat het belangrijk is een omgevingsgeluidsniveau te bereiken binnen een zeer klein bereik van niveaus, en omdat de geluidsniveaus ook gelijkmatig over het kantoor moeten worden verdeeld, wordt dit meestal het best bereikt met behulp van elektronische maskeergeluiden. Uiteraard kan dan ook het spectrum, evenals het niveau, van het maskerende geluid optimaal worden ingesteld om de spraakprivacy te maximaliseren zonder onnodige verstoring.”

Criteria voor akoestisch comfort in kantoren met een open plattegrond – Bradley, J. S.; Gover, B. N.

 

“De kapitaal- en exploitatiekosten voor gebouwen zijn goed voor 8%, terwijl de personeelskosten (salarissen en uitkeringen) 82% vertegenwoordigen. In relatieve termen zijn keuzes voor kantoorontwerp goedkoop en de kosten van goede investeringen in ontwerp kunnen snel worden terugverdiend in de vorm van verbeterde tevredenheid en prestaties van de gebruikers.”

Workstation Design for the Open-Plan Office – Veitch, J. A., K. E. Charles, and G. R. Newsham. 2004.

Positieve effecten van passende spraakprivacy en akoestische omstandigheden op de medewerker

1. Vermogen om zich te concentreren op taken

% Verbetering
0

2. Eliminatie van afleiding

% Verbetering
0

3. Vermindering van stress

% Verbetering
0

4. Foutenpercentage/
      Nauwkeurigheid

% Verbetering
0

Gebruik van geluidsmaskering om de afleidingsradius in open kantoren te verkleinen

“Een significante verbetering van de objectieve spraakprivacy trad op na de installatie van het maskeersysteem. De straal van afleiding verminderde van 13 naar 6 meter.”

“Passende maskering is noodzakelijk om aanvaardbare spraakprivacy te bereiken tussen twee naast elkaar gelegen werkplekken.”

“Na de verandering werden alle soorten werk minder afgeleid door lawaai.”

“De noodzaak voor verdere akoestische verbeteringen werd verwaarloosbaar omdat grote akoestische problemen niet langer bestonden na de installatie van maskering”

Effecten van geluidsmaskering op werknemers – een casestudy in een landschappelijk ingericht kantoor – Valtteri Hongisto  

Verpest lawaai het werken in een open kantoor?

“Door een continu, laag niveau omgevingsgeluid aan een omgeving toe te voegen (zoals witte ruis, dat klinkt als het geluid van luchtstromingen), kan geluidsmaskering helpen om gesprekken voor luisteraars die niet bedoeld zijn om ze te horen onverstaanbaar te maken, en dus veel gemakkelijker te negeren.”

Laat lawaai uw open kantoor niet verpesten – Harvard Business Review

Gebruik maken van geluidsmaskering bij het ontwerpen van werkplekken

“Geluidsmaskeringsystemen kunnen worden gebruikt om neutrale achtergrondgeluiden toe te voegen die spraakgeluiden en andere afleidende geluiden verbergen. Het maskeren van geluid is een effectieve manier om de spraakverstaandbaarheid waarde (STI) te verlagen en goede akoestische omstandigheden te creëren. Laboratoriumsimulaties hebben aangetoond dat het maskeren van geluid complexe cognitieve taken verbetert en de waargenomen stress vermindert”

Ontwerp van werkplekken voor organisatorische productiviteit – CNRC

 

“Het kantoor is meer dan alleen een kostenplaats. Het kan een investering zijn met duidelijke voordelen en een meetbaar rendement en is nog een productiviteitsmiddel dat intelligent moet worden gebruikt. Het zorgvuldig inrichten van uw werkplek om te ondersteunen wat uw mensen en teams doen, is een investering die zich zowel zakelijk als in positieve veranderingen in de bedrijfscultuur terugbetaalt.”

Ontkrachten van wijdverspreide mythes over werkplekontwerp – BOSTI Associatess

Maskeren van geluid in de gezondheidszorg: Wat tonen wetenschappelijke studies aan?

Het gebruik van geluidsmaskering om de slaapkwaliteit van patiënten op de Intensive Care Units te verbeteren

“Het geluidsmaskering bleek een effectieve interventie te zijn en moet worden beschouwd als een haalbare methode om de slaapkwaliteit van patiënten in Intensive Care Unit (ICU)-omgevingen te verbeteren..….”

Uit de studie bleek dat geluidsmaskering de meest significante impact had op de slaapkwaliteit van patiënten op intensive care-afdelingen, met een verbetering van 43%.

Voordelen van geluidsmaskering voor patiënten die langdurige mechanische beademd worden

“Het percentage geluidsgebeurtenissen dat leidde tot een latere opwinding of ontwaken van de patiënt was lager bij geluidsmaskering dan bij geen geluidsmaskering: 11% versus 22%. Geluidsmaskering vermindert geluid-geïnduceerde overprikkeling uit de slaap bij patiënten die patiënten die langdurige mechanische beademd worden.”

Verbetert geluidsmaskering de slaapconsolidatie bij patiënten die patiënten die langdurige mechanische beademd worden? Shaikh, H & Chung, P & Jubran, Amal & Tobin, M & Laghi, Franco. (2020))

Lawaaiige afleidingen beïnvloeden de prestaties van werknemers negatief

Lawaaiige afleidingen komen overal voor in de werkruimte

Of het nu komt van collega’s, luide gesprekken, een printer, een ringtone of een andere geluidsafleiding, uit een onderzoek van Ipsos bleek dat werknemers tot 86 minuten per dag verloren door dit soort onderbrekingen.

De negatieve effecten hiervan zijn:

 • Verminderde productiviteit, vooral bij complexe taken
 • Minder tevredenheid over het werk
 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Toename van verzuim

Volgens een werkplekonderzoek uitgevoerd door het Gensler Research Institute, verzekerde 88% van de respondenten dat de kwaliteit van hun werkomgeving belangrijk was voor de werktevredenheid.


Hulp nodig bij uw geluidsmaskeringsproject?

Onze geavanceerde geluidsmaskeringstechnologie zal u helpen de productiviteit in uw werkruimte te verhogen door lawaaiige afleidingen te verminderen en mogelijkheden te bieden voor privacy en focus. Een comfortabel kantoor heeft een positieve invloed op de stemming, gedrevenheid en prestaties van uw werknemers.